Ger Lift

קרם אפקט מתיחה


קרם בעל אפקט מתיחה, הנספג בקלות בעור וממריץ את הצמיחה החוץ-תאית. השפעותיו מהירות, מרהיבות וארוכות טווח: העור הופך חלק, גמיש וזוהר במלוא עוצמתו.