Lympho

מי גוף


מי גוף בעלי סגולות מרגיעות, המספקות הקלה לרגליים עייפות ומותירות אותך עם תחושה טובה ונעימה בכל הגוף. תכשיר זה מסייע להאצת תהליך המיקרו-סרקולציה, ובכך מעצים במהירות וביעילות את השפעות מוצרי הטיפוח האחרים של הגוף