Macro 2000

קרם לחיזוק עור החזה


טיפוח ואיזון עור החזה קשורים לבריאות הכללית של האישה ולמערכת הפיזיולוגית שלה. יש קשר הדוק בין מראה החזה לתזונה ולתפקוד מערכת העיכול, הקשורים כולם למערכת האנדוקרינית ולבריאות כללית טוב. התזונה התעשייתית הלקויה מובילה להפרעות עיכול רבות, אשר גורמות למחסור תזונתי לגופנו. החזה רגיש במיוחד לחוסר איזון תזונתי, ולכן הוא גם מושפע ממנו.