Endo Spécial Plus

אמפולות לעור החזה


תכשיר מאיץ תאים לרקמות עור החזה. מסייע לאזן ולמצק את עור החזה ולהגביר את האפקט של המוצרים האחרים לחזה.