Seino

מי חזה


תרכיב של צמחים עשירים בסגולות מי טוניק, המחיים ומחזקים את רקמות התמיכה של החזה ומכינים אותם ליישום של קרמים ייעודיים לטיפול וטיפוח החזה.