La Créme Anti-Temps

קרם לעצירת הזמן


שינה היא מרכיב חשוב מאוד בשחזור רמות האנרגיה והמגנטיות בעור. הזמן לא עוצר בלילה, אך גלי השינה המועילים מתקנים ומאטים את תהליך ההזדקנות, ומחדשים גם את מערכת העצבים וגם את המצב הנפשי. תכשיר זה פועל על-פי עקרון דומה: הוא פועל בעדינות וביסודיות, משפר ומחדש את העור. הוא משפר את פעילות התאים, מעכב את תהליך הזדקנותם ומחזיר לך כמה שנים במירוץ נגד הזמן.