Sebo Ger

תחליב מטהר


תחליב המטהר את עורך ומשיב לו את המינרלים החיוניים. אלו יעזרו לשפר את הנשימה התאית ולהעניק חמצן לתאים, ויאפשרו לך לגלות מחדש את הרעננות הטבעית של עורך.