מדוע נוצר עור שמן וכיצד נאזן אותו?

אף אחד או אחת מאתנו לא נולד עם עור שמן. מצב של עור שמן מתפתח במשך הזמן…